Kryzysy wpisane są  w życie każdego małżeństwa. Niestety, nierzadko zdarza się, że nawarstwiające się problemy pchają współmałżonków w kierunku rozwodu. Podjęcie nieodwracalnej decyzji o zakończeniu formalnego związku nie jest łatwe. Osoby stojące na rozdrożu często decydują się na rozwiązanie pośrednie: separację. Co warto o niej wiedzieć? Sprawdź!

Czym jest separacja?

Separacja, czyli „rozdzielenie małżonków od stołu i łoża”, została wprowadzona do polskiego prawa w 1999. Określić można ją jako stan, w którym dochodzi do zupełnego (ale nie do trwałego) rozkładu pożycia między małżonkami. Czasowa rozłąka osób związanych węzłem małżeńskim ma być okresem na zastanowienie się nad przyszłością związku, zdystansowaniem się do problemów i rozmów na neutralnym gruncie.

Separacja formalna i nieformalna

Separacja dzieli się na dwa typy: nieformalną i oficjalną. W pierwszym przypadku rozstanie jest nieudokumentowaną umową między małżonkami i nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych. Inaczej jest w drugiej sytuacji. Separację oficjalną ustanawia sąd na wniosek jednej ze stron  lub obu współmałżonków. Separacja oficjalna ma poważne konsekwencje prawne, związane między innymi ze wspólnotą majątkową. Sprawę separacyjną rozpatruje sąd po stwierdzeniu zupełnego rozkładu pożycia w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Pomoc prawnika

Podjęcie decyzji o separacji jest ważnym krokiem mającym wpływ na życie całej rodziny. Aby mieć pełną świadomość konsekwencji swojej decyzji, warto przed złożeniem wniosku skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz wiele cennych informacji, które pomogą Ci przejść przez cały proces.

Comments are closed.